Montaż

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Przed rozpoczęciem montażu należy zaplanować i zmierzyć przebieg ogrodzenia. Gdy przebieg ogrodzenia jest zaplanowany, należy obrać punkt początkowy. Może to być narożnik, brama lub furtka. Od punktu startowego za pomocą drewnianych palików i linek wyznaczamy planowany przebieg ogrodzenia, uwzględniając poziom terenu oraz ewentualne uskoki.

2. Montaż rozpoczynamy od wykopania dołu pod pierwszy punktowy fundament. Dół musi mieć pionowe ściany oraz głębokość zgodną z lokalnymi warunkami przemarzania gruntu. W wykopanym dole umieszczamy słupek stroną bez felcu w dół. Pod słupek można podłożyć płytki betonowe lub podsypać twarde kruszywo, takie jak tłuczeń, aby zapobiec nadmiernemu osiadaniu. Słupek musi być ustawiony dokładnie w pionie za pomocą poziomicy. Całą przestrzeń wykopu wypełniamy rzadkim betonem klasy C15. W odległości odpowiadającej długości płyty kopiemy drugi fundament, w którym będzie osadzony drugi słupek.

3. Gdy pierwszy słupek zostanie osadzony na fundamencie, przygotowujemy pierwszą płytę i wsuwamy krótszą krawędź płyty w felc słupka, tak, aby płyta osiadła w miejscu, gdzie zaczyna się felc. Na tym etapie za pomocą poziomicy sprawdzamy położenie płyty, ewentualnie korygując położenie pierwszego słupka. Następnie dokładamy kolejne panele, tak, aby krawędź płyty była wsunięta w felc słupka, a ciężar płyty spoczywał na poprzedniej płycie. Należy pamiętać aby były przenoszone w pozycji pionowej (nie wolno przenosić płyt na płasko). Po dołożeniu wymaganej liczby płyt dokładamy drugi słupek i poziomujemy go zalewając wykop betonem, tak jak w punkcie 2.

4. Czynności powtarzamy, traktując jeden z obsadzonych słupków jako słupek bazowy dla następnego przęsła ogrodzenia, aż do osiągnięcia wymaganej liczby przęseł.